Regler for øremerking av småfe

Her får du et innblikk i det viktigste regelverket rundt øremerking av småfe.

Se også informasjon fra Mattilsynet om øremerking av småfe og øremerker til produksjonsdyr.