Prøv SenseHub Premium gratis i 60 dager!

12. oktober 2022

Du som har SenseHub Advanced, kan nå teste ut Premium gratis i 60 dager. Dette gjelder også for deg som har testa ut Premium før.

I den 60 dager lange prøveperioden får du testa ut både den nye rapportgeneratoren og de tre andre funksjonene som er eksklusive for Premium, nemlig fôring, varmestress og grupperutine.

Med Premium vil du kunne få et SenseHub-system som er enda mer skreddersydd for akkurat dine behov.

Start prøveperioden

For å starte prøveperioden, kontakt oss på support i OS ID.

Hva er forskjellen på Advanced og Premium?

SenseHub Advanced inkluderer basisfunksjonene brunst, helse og kalvingsrelaterte helseproblemer. Med Premium får du også den nye rapportgeneratoren, i tillegg til overvåking av fôring, varmestress og grupperutine.

Du kan når som helst, og uten å kjøpe ekstra utstyr, oppgradere fra Advanced til Premium (mot et pristillegg) og få tilgang til alle funksjonene i SenseHub.

Rapportgenerator

Med denne funksjonen kan du selv sette opp de rapportene som betyr spesielt mye for din gårds produksjonsmål. Du får også inn data som ikke har vært tilgjengelige i SenseHub tidligere. For eksempel kan du sette opp en rapport over dyr som systemet skal følge ekstra nøye med på før eller etter kalving, eller som viser dyras drøvtyggingsstatus.

Kalvingsrelaterte helseproblemer

Funksjonen varsler ikke at kalving er i gang, men alarm før og/eller etter kalving gir en god indikasjon på helseproblemer hos kua.

Alarm før kalving: Kan tyde på at det er en vanskelig kalving
Alarm etter kalving: Gir tidlig varsel slik at du kan fange opp fare for sykdom

Fôring

Informasjon om drøvtygging over tid på gruppenivå gjør det mulig å endre fôringa tidlig hvis problemer oppstår. Informasjon om hvordan dine dyr reagerer på fôrskifte kan for eksempel gi deg mulighet til å forbedre fôringsstrategi.

Varmestress

Informasjon om varmestress på gruppenivå kan være nyttig for korrigering av ventilasjon og andre miljøtiltak.

Grupperutine

Kyrnes adferd følger en bestemt rytme. Eventuelle endringer i denne rytmen kan være tegn på stress i gruppa eller besetningen. Ved plutselige endringer på gruppenivå har du, ved hjelp av alarmen, mulighet til å fange opp dette tidlig, før det går utover produksjonen.

Foto: Tomas Høsien er dreng hos Galåvolden samdrift, som bruker SenseHub for å bedre informasjonsflyten mellom alle som arbeider i fjøset

Interessert i SenseHub?

Bruker du ikke SenseHub ennå, men tror at dette kan være noe for deg? Kontakt Genos erfarne konsulenter for en aktivitetsmålingsprat, eller fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter Geno deg.

Ja, jeg ønsker å vite mer om SenseHub og vil gjerne bli kontaktet!