SenseHub versjon 6.3

SenseHub utvikles kontinuerlig, og i september 2022 lanseres versjon 6.3.

Her får du en oversikt over de viktigste forbedringene i SenseHub 6.3. Vi håper og tror du vil synes at systemet ditt nå blir enda mer nyttig for deg i arbeidshverdagen.

I løpet av november 2022 skal alle norske brukere ha fått versjon 6.3.

Kontakt support om du har spørsmål eller innspill til videreutvikling!

Gratis utprøving av Premium

Du som har programversjonen Advanced, kan nå teste ut Premium gratis i 60 dager. Dette gjelder også for deg som har testa ut Premium før. På denne måten får du testa ut både den nye rapportgeneratoren (se neste avsnitt), og de tre andre funksjonene som er eksklusive for Premium, nemlig fôring, varmestress og grupperutine. Slik vil du kunne få et SenseHub-system som er enda mer skreddersydd for akkurat dine behov.

For å starte prøveperiodem, kontakt oss på support i OS ID.

Tilgjengelig i SenseHub Dairy og SenseHub Beef | Tilgjengelig på pc og mobil 

Rapportgenerator

Med denne funksjonen kan du selv sette opp de rapportene som betyr spesielt mye for din gårds produksjonsmål. Du får også inn data som ikke har vært tilgjengelige i SenseHub tidligere.

Fordeler:
  • Tilgang til nye data gir deg en dypere forståelse av dyr og drift
  • Du kan sette inn ressursene der de trengs mest ved å målrette rapporter som gjelder nøkkelgrupper i besetninga
  • Du kan skreddersy aktivitetsmålinga til dine behov
  • Du kan redigere eksisterende rapporter for å fin-tune drifta
  • Du kan opprette nye rapporter, for eksempel en rapport over dyr som systemet skal følge ekstra nøye med på før eller etter kalving, eller en rapport som viser dyras drøvtyggingsstatus

Foto: Rapportgenerator SenseHub

Foto: Rapportgenerator SenseHub

Tilgjengelig i SenseHub Dairy og Beef | Tilgjengelig på pc og mobil | Tilgjengelig i Premium

SenseHub Discover

Den nye hjelpefunksjonen SenseHub Discover kan bli til god nytte for både nye og eksisterende SenseHub-brukere. Dette verktøyet, som kommer på norsk i løpet av høsten 2022, gir veiledning mens du benytter programmet.

Når du åpner SenseHub på mobil eller pc for aller første gang, kommer det opp en guide som steg for steg tar deg gjennom det viktigste du trenger å vite for å kunne anvende aktivitetsmåleren. Samtidig vil det på de aller fleste sider finnes flere info-ikon som gir tips om smart SenseHub-bruk.

Også når det kommer nye versjoner av programvaren eller andre forbedringer, vil du få varsel om det direkte i programmet.

Foto: SenseHub Discover

Foto: SenseHub Discover

Tilgjengelig i SenseHub Dairy | Tilgjengelig på pc og mobil | Tilgjengelig i Advanced og Premium

Batterialarm på v2 øretransponder

1. Varsel om overforbruk av LED-lysindikatoren

Du får automatisk et varsel når bruken øretransponderens LED-lysindikator overstiger de anbefalte grensene. Varslet forteller deg hvordan du skal justere innstillingene for å optimalisere bruken av LED-lyset. På den måten unngår du å forkorte transponderbatteriets levetid.

NB: Denne funksjonen krever at minst 30 dyr i besteningen har øretransponder. Har du færre dyr med øretransponder, er ikke denne funksjonen tilgjengelig.

Foto: Bruk av Led-lysindikator SenseHub

2. Varsel om redusert batterikapasitet på øretransponderen

Nå får du varsel når øretransponderens batteri begynner å nærme seg slutten av sin levetid, og ved eventuell batterifeil. Slik får du bestilt og satt inn ny transponder i god tid før den gamle slutter å fungere.

Når batteriet begynner å nærme seg utløpstida, slås LED-funksjonen automatisk av. I tillegg blir det lagt til et rødt ikon i dyrerapporten på de dyra som har en transponder med svak batterikapasitet.

Foto: Critical battery alert SenseHub

Foto: Critical battery alert SenseHub

Tilgjengelig i SenseHub Dairy og Beef | Tilgjengelig på pc og mobil | Tilgjengelig i Advanced og Premium