Bestill returmerker når du bestiller de vanlige merkene til lam

Retur-, øko- og slakterimerker bestiller du direkte fra OS ID, i nettbutikken, og vi sender deg både merker og faktura.

Det er lurt å bestille returmerker samtidig som du bestiller de vanlige øremerkene dine. Da er du sikker på at du har merkene klare til neste slaktesesong, og i tillegg sparer du porto.

Sørg for at du bestiller nok returmerker, merkene kan du bruke neste år om du skulle kjøpe litt for mange.

NB: Prima Jæren distribuerer fortsatt retur-, øko- og slakterimerker selv. Er du produsent hos dem, kontakter du slakteriet om slike merker.

Årets sauemerkekampanje snart i gang!

Årets kampanje starter som vanlig 1. november, med første rabattfrist 22. november. (Ta gjerne en liten snik-kikk her.) Når du en gang etter 1. november bestiller de vanlige merkene dine til vårens lam, er det som sagt lurt å bestille returmerker samtidig.

Hva er retur-, øko- og slakterimerker?

Retur-, øko- og slakterimerker brukes til tilleggsmerking av enkelte kategorier småfe, slik at det blir enklere for slakteriet å sortere dyra. Det finnes egne merker for økologisk slakt (gult merke), returskinn (rødt), Norsk Pelssaulag (oransje), nisjeslakt (hvitt), returslakt (grønt) og villsaulam (blått).