Bestill returmerker når du bestiller de vanlige merkene til lam

26. oktober 2021

Retur-, øko- og slakterimerker bestiller du direkte fra OS ID, i nettbutikken, og vi sender deg både merker og faktura.

Det er lurt å bestille returmerker samtidig som du bestiller de vanlige øremerkene dine. Da er du sikker på at du har merkene klare til neste slaktesesong, og i tillegg sparer du porto.

Sørg for at du bestiller nok returmerker, merkene kan du bruke neste år om du skulle kjøpe litt for mange.

NB: Prima Jæren distribuerer fortsatt retur-, øko- og slakterimerker selv. Er du produsent hos dem, kontakter du slakteriet om slike merker.

Årets sauemerkekampanje snart i gang!

Årets kampanje starter som vanlig 1. november, med første rabattfrist 22. november. (Ta gjerne en liten snik-kikk her.) Når du en gang etter 1. november bestiller de vanlige merkene dine til vårens lam, er det som sagt lurt å bestille returmerker samtidig.

Hva er retur-, øko- og slakterimerker?

Retur-, øko- og slakterimerker brukes til tilleggsmerking av enkelte kategorier småfe, slik at det blir enklere for slakteriet å sortere dyra. Det finnes egne merker for økologisk slakt (gult merke), returskinn (rødt), Norsk Pelssaulag (oransje), nisjeslakt (hvitt), returslakt (grønt) og villsaulam (blått).

Påsetting av returmerker

Her finner du det du trenger å vite om påsetting av returmerker; blant annet hvilken tang du skal bruke.