Bestill senest fredag 14. juni og få 10 % rabatt på Combi 3000 øremerker.

22. mai 2019

Årets øremerker for rein

Sterkere øremerker, bedre dyrevelferd

Combi 3000 er et nytt system av øremerker. Disse merkene er enda sterkere og lettere å sette i øret, og de har kvaliteter som gir bedre dyrevelferd.

Det er blant annet gjort forsterkninger i øvre del av øremerket, både i hulldelen og tappdelen. Bedre design og materialflyt i overgangen mellom merkeplata og stammen, samt fri rotasjon mellom merkedelene, gir et sterkere øremerke.

Foto: Combi 3000 Mini hulldel rein 2019

Det kreves mindre kraft når Combi 3000 skal settes i øret. Du vil også høre et tydelig klikk ved påsetting når merket er satt i riktig. På den måten kan du være helt trygg på at merkedelene er satt i lås. For påsetting anbefaler vi Combi Junior tang.

Årgangskoder for 2019

  • Årgangsfarge: Grå
  • Årgangstall: 19 (preges inn i merket)
  • Årgangsbokstav: W (preges inn i merket)

(Årgang = reinens fødselsår)

Foto: Årgangskode og eierkode øremerker rein 2019

Merker og pregekombinasjoner som gir rabatt

Du får rabatt på merketypene Combi 3000 Rund, Combi 3000 Mini og Combi 3000 Små når du bestiller senest fredag 14. juni.

Foto: Pregekombinasjoner som gir rabatt øremerker til rein 2019

Merketypene og preging av årgangskoder, individnummer og eierkode kan kombineres på flere måter. De mest vanlige pregekombinasjonene gir rabatt, og disse kombinasjonene ser du på bildet over.

NB: Rabatt gis bare på merker nummerert i fortløpende serier, ikke i «hoppende».

Bjøller, klaver og slips

Med KVIKK klaver, KVIKK slips og OS-bjøller både sees og høres reinen din godt på lang avstand.

Foto: Klave, OS-bjølle og slips

På klaver og slips kan du få laserpreget navn, adresse, telefonnummer eller lignende, med store og lettleste tegn. Slik blir det enda lettere å skille dyra fra hverandre.

Slik bestiller du

Reinsmerker, OS-bjøller, KVIKK klaver og KVIKK slips bestiller du ved å ringe oss på tlf. 62 49 77 00, eller ved å sende oss en e-post.

Foto: Slik bestiller du øremerker til rein

Ring oss mer enn gjerne hvis du har spørsmål om pregekombinasjoner, årgang, individnummer, eierkoder eller annet som gjelder øremerking av rein.

Vi ser fram til å høre fra deg!