5 smarte tips til lamminga

27. mars 2022

Nå fylles sauefjøsene rundt omkring i landet med nytt liv! Her får du 5 nyttige tips som kan gjøre denne travle tida litt lettere både for folk og fe.

1. Slik merker du lam

Lam skal merkes med ett ikke-elektronisk og ett elektronisk øremerke i løpet av 30 dager etter fødselen. Disse øremerkene kalles opprinnelsesmerker.

Riktig påsetting av øremerkene er skånsomt for lammet og gir mindre risiko for irritasjon og infeksjoner. Når merket settes riktig i øret, sitter det også bedre. Ved plassering for langt ut og/eller lang ned på øret, kan det være fare for at merket rives ut.

Filmen nedenfor viser korrekt øremerking med det elektroniske merket Combi E23 og det ikke-elektroniske merket Combi Mini.

2. Bruk Combi Junior til både elektroniske og ikke-elektroniske merker

Bruk samme tang til både Combi 3000 ikke-elektroniske øremerker og CombiE elektroniske øremerker. Bare husk å ta ut plastinnsatsen i underkjeven på tanga Combi Junior når du skal sette i begge typer øremerker.

Foto: Ut med plastdel Combi Junior

3. Sjekk at du har riktig nål i tanga

I Combi Junior skal du bruke svart nål, art.nr. 1808.

Produktfoto: Nål til Combi Junior påsettingstang

4. Elektronisk merke i venstre eller høyre øre?

Merkeforskriften sier ingenting om hvilket øre det elektroniske merket skal plasseres i. Mange foretrekker imidlertid det venstre øret, ettersom en del fjøs- og slakteriautomater er innstilt på avlesing av RFID i venstre øre. I denne bloggposten leser du mer om valg av øre for det elektroniske merket.

Med riktig øremerking bruker slakteriet ditt mindre tid, du får avregninga tidlig, slaktekapasiteten øker og data overføres raskt til Sauekontrollen, Animalia og andre brukere av slaktedata. Kort sagt: Riktig merking er vinn-vinn!

Her forteller Nortura mer om hvorfor riktig merking er avgjørende også for slakteriet.

Årets sauemerkekampanje på sms og epost

5. Nyttig utstyr

Her har vi samla en del utstyr det er greit å ha tilgjengelig under og etter lamming. Disse produktene bestiller du enkelt i nettbutikken.

PS: Du kan etterbestille merker og få samme rabatt

Trenger du flere merker enn først antatt? Til og med 30. juni får du samme rabatt ved etterbestilling som ved den opprinnelige bestillinga di.