Sats på kvigene, dine mest verdifulle dyr!

Utstyrer du kvigene med SenseHub og inseminerer dem, investerer du både i raskere avlsmessig framgang, sikkerhet i fjøset og bedre dyrevelferd. SenseHub er ei investering du tjener inn igjen raskt – vi viser deg hvordan!

Kvigene er i gjennomsnitt de avlsmessig beste dyra i besetninga di. Derfor er også kvigene de viktigste å få inseminert.

Utstyrer du kvigene med SenseHub og inseminerer dem, investerer du både i raskere avlsmessig framgang, sikkerhet i fjøset og bedre dyrevelferd.

SenseHub observerer dine mest verdifulle dyr 24 timer i døgnet. Oksen kan feile og røkteren kan miste en brunst, men SenseHub tar aldri pause!

Spar tid og penger med SenseHub*

Mindre visuell observasjon

La SenseHub ovevåke brunsten. Det kan du spare rundt ei ukes arbeid i året på!

Fra gårdsokse til inseminør

Gi gårdsoksen fri og la SenseHub og inseminøren gjøre jobben. Med det kan du tjene opptil kr 16.700 allerede på den første årgangen!

Kalv i kviga til rett tid

Reduser innkalvingsalderen og antall insemineringer. Spar kr 5.200 i året!

Ingen synkronisering

Spar over kr 1000,- per kvige i året ved å kutte ut synkronisering og dobbeltinseminering. SenseHub varsler deg om optimalt insemineringstidspunkt! Slik kan du spare over kr 17.000 i året!

Foto: SenseHub på kviger lønner seg! Regneeksempler

GT-testing, aktivitetsmåling og inseminering lønner seg!

GS-testing av kviger gir et svært godt grunnlag for avlsplanlegging. Når resultatene er klare, er neste steg å få kalv i de gode kvigene, med semin fra de riktige oksene. Med SenseHub er det lett å avdekke brunst, slik at du får inseminert til riktig tid.

Inseminering gir deg tilgang på svært mange okser og mulighet til å tilpasse egenskaper hos seminoksen til den enkelte kviga. Det gir raskere avls-framgang enn ved å bruke samme gårdsokse på hele flokken.

Foto: Sats på kvigene, dine mest verdifulle dyr
Foto: Eva Husaas, Geno

Grunnlag for beregninger

I beregningene lenger opp er det tatt utgangspunkt i ei besetning med 15 kviger. Investering i SenseHub: 5 meter kabel, 10 stk. cSense halstranspondere og åtte års avskrivingstid.

Takk til Knut Ingolf Dragset, veteinær i Geno, for bistand med lønnsomhetsberegninger.

Kontakt Genos SenseHub-team for mer info om beregningene.

Er SenseHub noe for deg?

OS ID samarbeider med Geno om salg av SenseHub. Kontakt Genos erfarne konsulenter for en aktivitetsmålingsprat!