GENO: Pdf: Slik bruker du GS-merker for storfe

Denne pdf-en viser deg hvordan du skal sette på GS-merker fra Geno / BioBank og samtidig hente ut vevsprøve fra dyrets øre. Vi viser også hvordan du registrerer, oppbevarer og sender inn ferdig vevsprøve. (GS = genomisk seleksjon).