Sats på kvigene, dine mest verdifulle dyr!

4. mai 2020

Utstyrer du kvigene med SenseHub og inseminerer dem, investerer du både i raskere avlsmessig framgang, sikkerhet i fjøset og bedre dyrevelferd. SenseHub er ei investering du tjener inn igjen raskt – vi viser deg hvordan!

Kvigene er i gjennomsnitt de avlsmessig beste dyra i besetninga di. Derfor er også kvigene de viktigste å få inseminert.

Utstyrer du kvigene med SenseHub og inseminerer dem, investerer du både i raskere avlsmessig framgang, sikkerhet i fjøset og bedre dyrevelferd.

SenseHub observerer dine mest verdifulle dyr 24 timer i døgnet. Oksen kan feile og røkteren kan miste en brunst, men SenseHub tar aldri pause!

Spar tid og penger med SenseHub*

Mindre visuell observasjon

La SenseHub ovevåke brunsten. Det kan du spare rundt ei ukes arbeid i året på!

Fra gårdsokse til inseminør

Gi gårdsoksen fri og la SenseHub og inseminøren gjøre jobben. Med det kan du tjene opptil kr 16.700 allerede på den første årgangen!

Kalv i kviga til rett tid

Reduser innkalvingsalderen og antall insemineringer. Spar kr 5.200 i året!

Ingen synkronisering

Spar over kr 1000,- per kvige i året ved å kutte ut synkronisering og dobbeltinseminering. SenseHub varsler deg om optimalt insemineringstidspunkt! Slik kan du spare over kr 17.000 i året!

Foto: SenseHub på kviger lønner seg! Regneeksempler

GT-testing, aktivitetsmåling og inseminering lønner seg!

GS-testing av kviger gir et svært godt grunnlag for avlsplanlegging. Når resultatene er klare, er neste steg å få kalv i de gode kvigene, med semin fra de riktige oksene. Med SenseHub er det lett å avdekke brunst, slik at du får inseminert til riktig tid.

Inseminering gir deg tilgang på svært mange okser og mulighet til å tilpasse egenskaper hos seminoksen til den enkelte kviga. Det gir raskere avls-framgang enn ved å bruke samme gårdsokse på hele flokken.

Foto: Sats på kvigene, dine mest verdifulle dyr
Foto: Eva Husaas, Geno

Grunnlag for beregninger

I beregningene lenger opp er det tatt utgangspunkt i ei besetning med 15 kviger. Investering i SenseHub: 5 meter kabel, 10 halstranspondere og åtte års avskrivingstid.

Takk til Knut Ingolf Dragset, veteinær i Geno, for bistand med lønnsomhetsberegninger.

Kontakt Genos SenseHub-team for mer info om beregningene.

Er SenseHub noe for deg?

OS ID samarbeider med Geno om salg av SenseHubKontakt Genos erfarne konsulenter for en aktivitetsmålingsprat, eller fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter Geno deg.

Ja, jeg ønsker å vite mer om SenseHub og vil gjerne bli kontaktet!