Kontroll på dyrehelsa med SenseHub

5. mars 2023

På Solli Gaard er det gårdsoksen som gjør hele bedekningsjobben. Likevel har Aina og Kjetil Helland investert i SenseHub. Mange ser nok på SenseHub først og fremst som en brunstvarsler, men for driverne på Solli var det imidlertid helsefunksjonen som var utslagsgivende for kjøpet.

Av Kristin Mengshoel, produktansvarlig for SenseHub i Geno

Denne artikkelen sto på trykk i Buskap 2/2023

Å påstå Aina og Kjetil Helland er over middels interessert i produksjonsdyr av mange slag, er ingen overdrivelse. På Solli Gaard utenfor Sandefjord finner vi ikke bare ei ammeku-besetning på rundt 50 mordyr, men også en konsesjonsbesetning med slaktegris og en liten flokk norsk pelssau. Av storfeflokken er rundt en tredjedel limousin-kyr, en tredjedel Aberdeen Angus og den siste tredjedelen en krysning av disse to rasene.

– Blant annet fordi vi driver økologisk, ønsker vi å ha dyr som utnytter gresset på best mulig måte, samtidig som de produserer smakfullt kjøtt, som vi for øvrig selger under vårt eget gårdsmatmerke. Både på grasutnytting og kjøttkvalitet synes jeg vi treffer bra med krysningene våre, forteller Kjetil Helland.

Flere brukere kan ha tilgang til ett og samme SenseHub-system. For både Aina og Kjetil Helland er aktivitetsmåleren et sentralt verktøy i arbeidshverdagen. Foto: Linda Nilsen, Sandefjords Blad

Ønsket forbedring av dyrehelsa

Solli Gaard satser både på Limosuin, Aberdeen Angus og krysninger, for god utnyttelse av gresset og god kvalitet på kjøttet.

Opp gjennom åra har man også på Solli Gaard opplevd å miste et og annet dyr, for eksempel i forbindelse med kalving. Dette ønsket driverne å ta tak i.

– Med god helseovervåking kan man berge dyr som man ellers kanskje ville ha mistet. Ettersom tap av ett dyr utgjør noen titusen kroner, tjener man jo inn igjen SenseHub-investeringen på få år, sier Kjetil Helland.

Som selger for Traktor & Landbruk avd. øst, er Helland mye rundt i andre storfebesetninger, og han har lagt merke til at også stadig flere ammekuprodusenter trekker fram SenseHub som et godt hjelpemiddel. Våren 2021 kjøpte han et SenseHub-anlegg, med øretransponder til alle mordyra, via avtalen med Norsk Aberdeen Angus.

– Angus-avtalen inkluderte jo da også 5 valgfrie semindoser av Norsk Angus, forteller Helland. – Akkurat dette var jo ikke relevant for meg, men jeg syntes likevel som sagt at helsefunksjonen i SenseHub var så interessant at jeg valgte å gå for tilbudet.

Solli Gaard satser både på Limosuin, Aberdeen Angus og krysninger, for god utnyttelse av gresset og god kvalitet på kjøttet.
Solli Gaard satser både på Limosuin, Aberdeen Angus og krysninger, for god utnyttelse av gresset og god kvalitet på kjøttet. Foto: Aina Hanssen Helland

Fanger opp helseut­fordringer tidlig

Når et dyr i gårdens besetning av en eller annen årsak er utilpass, tikker det et varsel inn på både Ainas og Kjetils mobil. Dette kan dreie seg om et gruppevarsel som utløses fordi oksen har kommet seg inn i kubingen, ei kalving som har stoppa opp og utløser et stressvarsel hos kua, eller et varsel om uvanlig aktivitet hos et dyr.

– Når vi får ei SenseHub-melding på mobilen, går vi som regel inn på pc-en for å sjekke det aktuelle individet nærmere. På pc får vi et enda bedre bilde av dyrets aktivitet, etetid og drøvtygging over tid. Dette gir oss også en bedre forståelse av hvorfor dyret er utilpass og hvilke tiltak vi må sette inn, forklarer Kjetil Helland og legger til:

– Vi ser tydelig at vi med SenseHub klarer å fange opp helseutfordringer tidligere enn før. Av og til rekker vi å forebygge tidlig nok til å unngå sykdom. Og hvis dyret først er blitt sykt, kan vi sette i gang behandling raskt. Dette er både bra for dyra og lønnsomt for oss.

Foto: Kontroll på dyrehelsa med SenseHub
En av Solli Gaards krysningskalver av Limousin og Aberdeen Angus. Foto: Aina Hanssen Helland

Nyttig også når man bruker gårdsokse

Solli Gaard har tre kalvingspuljer i løpet av vinterhalvåret, for å slippe å ha to okser på gården. I SenseHub kan man nå opprette grupper av kyr og legge til oksen som går sammen med flokken. Når SenseHub varsler brunst, vil systemet fastslå at kua ble bedekt av oksen den dagen varslet kom (dersom det ikke kommer nye brunstvarsler). Slik er SenseHub nyttig også for dem som bruker bedekningsokse. SenseHub vil i tillegg beregne forventa kalvingstidspunkt ut fra antatt tidspunkt for bedekning. Denne funksjonen har Aina og Kjetil Helland ikke tatt i bruk så langt, men de understreker at den virker interessant.

En del av den daglige rutinen

– Det er en del muligheter i SenseHub vi ikke har utforsket ennå. Samtidig vil vi si at vi er veldig fornøyde med aktivitetsmåleren, og den er blitt en viktig del av det daglige arbeidet vårt, særlig når det nærmer seg kalving. At systemet er integrert med Storfekjøttkontrollen, og at integrasjonen fungerer godt, er også helt vesentlig for oss, opplyser Kjetil Helland.

– Jeg må også legge til at ikke bare er SenseHub enkelt å bruke; det var også veldig lett å installere systemet og komme i gang med å benytte det. Og vi har fått god support når vi har behøvd det, avslutter han.

Interessert i SenseHub?

Bruker du ikke SenseHub ennå, men tror at dette kan være noe for deg? Kontakt Genos erfarne konsulenter for en aktivitetsmålingsprat, eller fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter Geno deg.

Ja, jeg ønsker å vite mer om SenseHub og vil gjerne bli kontaktet!