Smart, dyrevennlig og bærekraftig

Husdyr er levende verdier – de er bondens produksjonsmiddel. Husdyrhold er næring, vekst og liv for husdyreieren, samfunnet og de som spiser maten. Med produkter, løsninger og support fra oss får du som gårdbruker mer ut av husdyra dine og av tida di. Slik oppnår vi smart, dyrevennlig og bærekraftig matproduksjon.

Vi er en del av Antelliq, verdens ledende selskap innen merking og aktivitetsmåling av husdyr og kjæledyr, og OS ID er til stede i mange land og i flere verdensdeler. Vi er stolte over å kunne levere norskproduserte øremerker til norske bønder. Samtidig gir de globale samarbeidspartnerne våre deg direkte tilgang til ledende teknologi innen aktivitetsmåling og vevsprøvetaking.

Felles ansvar for jordas ressurser

Du produserer verdens viktigste vare; vi har løsningene som gjør at du kan få enda mer ut av produksjonen din. Vi har et felles ansvar for å forvalte jordas ressurser på en måte som sikrer gode levevilkår og nok, sunn og trygg mat for en stadig økende befolkning.

Foto: Om OS ID, bærekraft, storfe

Produktene våre bidrar til dyrevennlig, sikker og effektiv matproduksjon med sporbarhet fra jord til bord. Vi tar miljøansvar gjennom blant annet fornuftig ressursbruk, minimering av utslipp og kontroll på hele verdikjeden i produksjonen vår.

Data for bedre dyrevelferd

Øremerkene våre sikrer dyrets identitet, mens aktivitetsmåleren SenseHub gir deg muligheten til å overvåke kritiske faktorer som helse, adferd og ytelse i sanntid. Slik kan du være i forkant og gjøre nødvendige tiltak før problemer oppstår eller sykdom utvikler seg.

Eierkode og individnummer inngår også i all dataflyt mellom meierier, slakterier, rådgivningstjenester, veterinærer og myndigheter. Det gjør sporbarhet og dokumentasjon sikkert og enkelt gjennom hele verdikjeden.

Foto: lam og bonde

Elektronisk øremerking effektiviserer arbeidet

Elektronisk øremerking gir deg muligheten til å hente ut og dra nytte av data på en svært effektiv måte. Ikke bare automatiseres flere arbeidskrevende prosesser. Du kan også analysere dataene du har tilgang til, slik at du raskt kan gjøre de endringene som er nødvendige for å oppnå enda mer rasjonell drift og økt produktivitet.

Bedre avlsarbeid med merker for genomisk seleksjon

Foto: Bonde og kalv med TST-øremerker

Med TST-merker for genomisk seleksjon (DNA-testing) kan du påvirke avlsarbeidet i ditt eget fjøs og få større og raskere avlsmessig framgang. Dyr som er genotypet har bedre kvalitet og høyere sikkerhet på avlsverdiene. Genotyping har derfor stor betydning for avlsarbeidet, både for å sikre utlisting av de beste semindyremnene, og for å ha godt grunnlag for å planlegge framtidas avlsdyr.

Full kontroll, bedre lønnsomhet og større frihet

Foto: Om oss, aktivitetsmåler

Med øremerker fra OS ID i kombinasjon med avlesere, automater, aktivitetsmåler og andre installasjoner sparer du tid, og tid er som kjent penger. Samtidig kan du være trygg på at dataene du får ut, er pålitelige. Slik registrerer og håndterer du dyra rasjonelt, både på gården og på beite. Vissheten om at du får fulgt opp dyra dine godt, samtidig som produksjonen flyter effektivt, gir trygghet og frihet!

Medarbeidere med spisskompetanse

Vi produserte våre første øremerker for over 80 år siden. I dag er OS ID et internasjonalt ledende teknologiselskap i vår bransje. I staben vår har vi over femti dyktige og dedikerte mennesker som arbeider med produkt- og teknologiutvikling, produksjon, salg, support og distribusjon. Noen har lang erfaring, andre bringer med seg ny kompetanse, vi har medarbeidere i flere land og flere av oss er husdyreiere. Til sammen gir dette oss spisskompetanse innen produkter og løsninger for smart husdyrhold.

Illustrasjonsfoto: Menneskene