SenseHub versjon 5.3

SenseHub utvikles kontinuerlig, og i oktober 2021 lanseres versjon 5.3 (det finnes ingen versjon 5.2).

Her får du en oversikt over de viktigste forbedringene i SenseHub 5.3. Vi håper og tror du vil synes at systemet ditt nå blir enda mer nyttig for deg i arbeidshverdagen.

I løpet av oktober 2021 skal alle norske brukere ha fått versjon 5.3.

Kontakt support om du har spørsmål eller innspill til videreutvikling!

Ny funksjon: Fruktbarhetsstatus

Fruktbarhetsstatus er en oversikt over reproduksjon. Funksjonen omhandler et bredt spekter av fruktbarhets-KPI-er, utvalg av dyr og tidsperioder.

Fruktbarhetsstatusen viser KPI-er (nøkkeltall) som du også vil kunne finne i ku-databasen du eventuelt benytter. NB: KPI-ene kan være noe forskjellige i databasen og i SenseHub.

I denne pdf-en får du mer info om forbedringene i SenseHub-versjon 5.3

Rapporten analyserer flere nøkkeltall for reproduksjon. Hvis det er nok informasjon tilgjengelig i systemet, blir de fleste KPI-ene (nøkkeltallene) sammenlignet med samme periode året før. Når fruktbarhetsstatus er tilgjengelig og aktivert i systemet, vil reproduksjons-KPI-ene i dashbordet forsvinne automatisk

For gårder med færre enn 20 dyr forteller en pop up-melding at verdiene i rapporten kan være noe misvisende på grunn av det lave antallet dyr. Du kan lukke meldingen og fortsette til rapporten.

Foto: SenseHub versjon 5.3

Foto: SenseHub versjon 5.3
Fruktbarhetsstatus, visning på pc
Foto: SenseHub versjon 5.3
Fruktbarhetsstatus, visning på mobil

Du kan vise eller skjule fruktbarhetsstatus. Denne innstillingen finner du på Gård > Innstillinger > Fruktbarhet > Fruktbarhetssammendrag

Visninga av fruktbarhetsstatus kan du skru av og på

Rapporten Fruktbahetsstatus vises som standard når:

 • Gården ikke har en tredjepartsintegrasjon
 • Hvis gården slutter å bruke en tredjeparts-integrasjon, vises rapporten automatisk

Rapporten Fruktbahetsstatus er som standard skjult når:

 • Gården har en tredjepartsintegrasjon
 • Hvis gården integrerer en tredjepart, blir rapporten automatisk skjult

Fruktbarhetsstatus er tilgjengelig (skjult eller vist), men ikke aktiv i løpet av de første 180 dagene (6 måneder) fra igangkjøring av et nytt system. En pop up-melding vises hvis det ikke er samlet nok informasjon.

Foto: SenseHub versjon 5.3

Tilgjengelig i SenseHub Dairy | Tilgjengelig på pc og mobil | Tilgjengelig i Advanced og Premium

Forventa avsining og kalving

Dato for forventet avsining og kalving kan vises på to måter (tabell og graf).

Foto: SenseHub versjon 5.3
Tabell-visning av forventa avsining og kalving
Foto: SenseHub 5.3
Graf-visning av forventa avsining og kalving
Foto: SenseHub 5.3
Visning på pc
Foto: SenseHub 5.3
Visning på mobil

NB: Angitt drektighetslengde i SenseHub kan være ulik drektighetslengden som er angitt i ku-databasen.

Tilgjengelig i SenseHub Dairy og SenseHub Beef | Tilgjengelig på pc og mobil | Tilgjengelig i Advanced og Premium

Kjønnsseparert sæd

Dersom du ønsker å benytte kjønnsseparert sæd, vises to vinduer; det «vanlige» vinduet og et ekstra vindu som viser optimalt tidspunkt ved bruk av kjønnsseparert sæd.

Gå til Hjem-skjermen > Innstillinger > Reproduksjon > Kjønnsseparert sæd

For å vise vinduet for kjønnsseparert sæd, må du aktivere visning i Innstillinger. Med standard-innstilling vises ikke vinduet.

Foto: SenseHub versjon 5.3

For å aktivere kjønnsseparert sæd:

 • Gå til Settings
 • Velg Kjønnsseparert sæd
 • Velg Dyr i brunst-rapporten

Da vises to vinduer. Vinduet for kjønnsseparert sæd er alltid det øverste. Klikk på vinduet for å forstørre det.

Foto: SenseHub versjon 5.3
Visning på pc
Foto: SenseHub versjon 5.3
Visning på mobil

Tilgjengelig i SenseHub Dairy og SenseHub Beef | Tilgjengelig på pc og mobil | Tilgjengelig i Advanced og Premium

Rapport over vedlikehold av transpondere på mobil

Dager i rapporten vises kun når mobilen er i landskapsmodus.

Foto: SenseHub versjon 5.3
Landskapsmodus
Foto: SenseHub versjon 5.3
Stående modus

Tilgjengelig i SenseHub Dairy og SenseHub Beef | Tilgjengelig på mobil | Tilgjengelig i Advanced og Premium

Lagring av grafer på mobil

Den siste grafen du har valgt på dyr eller gruppe på mobilen, lagres på brukernivå. Det har ingen innvirkning om du logger av, eller om systemet oppgraderes.

 • Velg dyr
 • Velg grafen du ønsker å se
 • Bytt fra (for eksempel) drøvtygging til aktivitet
 • Det valgte alternativet beholdes

Foto: SenseHub versjon 5.3

Tilgjengelig i SenseHub Dairy og SenseHub Beef | Tilgjengelig på mobil | Tilgjengelig i Advanced og Premium

Pdf-versjon

I denne pdf-en får du mer info om forbedringene i SenseHub-versjon 5.3