SenseHub versjon 4.4

SenseHub utvikles kontinuerlig, og i november 2020 er versjon 4.4 lansert. Endringene gjøres automatisk, uten at du trenger å foreta deg noe.

Her får du en oversikt over de viktigste forbedringene i SenseHub 4.4, og vi håper og tror du vil synes at systemet ditt nå blir enda mer nyttig for deg i arbeidshverdagen.

I løpet av to-tre uker etter slipp i uke 45 skal alle norske kunder ha fått versjon 4.4.

Kontakt support om du har spørsmål eller innspill til videreutvikling!

Legge til transpondere med NFC* på mobilen

*NFC: Near Field Communication

Med NFC kan du enkelt legge til transpondere. Disse filmene viser NFC-overføring av data mellom transponder og mobil

 

NFC aktiveres automatisk, men funksjonen krever at telefonen støtter NFC-kommunikasjon.

Med NFC kan du altså sitte på fjøskontoret og «tildele» transponder til hvert enkelt dyr. Du slipper å punche inn alle tallene, og du slipper risiko for tastefeil.

Du kan laste ned en egen NFC-app (det finnes flere, men det er disse OS ID har testet): Android: NFC Check / Apple: NFC for iPhone

Tilgjengelig i SenseHub Dairy og SenseHub Beef | Tilgjengelig på mobilapp 

Rapporten «Kuer uten brunst»

Rapporten inkluderer nå også kviger og kyr med status «Nykalvet».

Rapporten er endret slik at dyr som er inseminert i dag, ikke lenger kommer opp i lista. Kyr som ble inseminert dagen før, kommer bare opp i listen hvis «Optimalt ins.tidsrom» er mer enn 6 timer.

Foto: SenseHub versjon 4.4, kuer uten brunst
Forbedret rapport i versjon 4.4

Tilgjengelig i SenseHub Dairy og SenseHub Beef | Tilgjengelig på pc og mobilapp 

Forbedring i grafen for gruppekonsistens

I grafen som viser om det er stor variasjon i gruppa, er det nå mulig å ekskludere fra tallmaterialet de kyrne som har kalvet siste 14 dager og dyr som er syke. Dette fordi slike dyr har annen drøvtygging og påvirker gjennomsnittet, slik at man ikke får sett om det er utfordringer med resten av gruppen.

Foto: SenseHub versjon 4.4, gruppekonsistens
Gruppekonsistens

Tilgjengelig i SenseHub Dairy og SenseHub Beef | Tilgjengelig på pc og mobilapp | Tilgjengelig i Premium

Endrede nøkkeltallsindikatorer (KPI)

Insemineringer per drektighet

Formelen for å beregne KPI-en «Insemineringer per drektighet» er endret for å harmonere med hvordan andre aktører beregner dette. Fra og med denne versjonen beregnes antall insemineringer som kreves for å få et dyr drektig. Det er da bare de drektige dyra som er med i utregningene.

Insemineringer per drektighet beregnes ved å dele totalt antall insemineringer for de drektige dyra på antall drektigheter (kan være mer enn en drektighet per laktasjon)

Drektighetprosent

Definisjonen for drektighetsprosent er endret. Antall insemineringer som kreves for å gjøre et dyr drektig, beregnes nå kun ut fra de drektige dyra.

Drektighetsprosent beregnes ved å dele antall drektige dyr på antall insemineringer og gange svaret med 100.

Foto: SenseHub versjon 4.4, endrede KPI-er
Drektighetsprosent i versjon 4.4 sammenliknet med versjon 4.3

Tilgjengelig i SenseHub Dairy og SenseHub Beef | Tilgjengelig på pc og mobilapp

Pdf-versjon

Denne pdf-en gir deg en samlet oversikt over de viktigste forbedringene i SenseHub versjon 4.4 .