SenseHub versjon 4.3

SenseHub utvikles kontinuerlig, og i juli 2020 er versjon 4.3 lansert. Endringene gjøres automatisk, uten at du trenger å foreta deg noe.

Her får du en oversikt over de viktigste forbedringene i SenseHub 4.3, og vi håper og tror du vil synes at systemet ditt nå blir enda mer nyttig for deg i arbeidshverdagen.

I løpet av to-tre uker etter slipp i uke 29 skal alle norske kunder ha fått versjon 4.3.

Kontakt support om du har spørsmål eller innspill til videreutvikling!

Forbedringer i mobilappen

A) Visning for optimalt insemineringstidspunkt, også i mobilappen

Denne visningen har tidligere vært tilgjengelig kun på pc, men er nå også å finne i mobilappen.

Foto: Aktivitetsmåleren SenseHub versjon 4.3 forbedringer i mobilappen

Tilgjengelig i SenseHub Dairy og SenseHub Beef | Tilgjengelig på pc og mobilapp | Tilgjengelig i Starter, Avansert og Premium

B) Nøkkeltallsindikatorer (KPI) for brunst, helse og grupper, også i mobilappen

Foto: Aktivitetsmåleren SenseHub versjon 4.3 forbedringer i mobilappen

Nøkkeltallsindikatorene har tidligere vært tilgjengelige kun på pc, men er nå også å finne i mobilappen.

Tilgjengelig i SenseHub Dairy og SenseHub Beef | Tilgjengelig på pc og mobilapp | Tilgjengelig i Starter, Avansert og Premium

Gjentakende hendelser

Gjentakende hendelser kan legges til, slik at de senere kan brukes til å forklare hopp i grafer. Denne funksjonen kan også være til nytte for dem som får uregelmessige data, for eksempel på grunn av lufting eller fôring annenhver dag.

Tilgjengelig i SenseHub Dairy og SenseHub Beef | Tilgjengelig på pc og mobilapp | Tilgjengelig i Premium

Notater for hendelser i ei gruppe

Det er nå mulig å legge til et notat for å dokumentere uvanlige hendelser i ei gruppe. Dette er typisk notater for noe som skjedde i den bestemte gruppa, for eksempel møkk i drikkekar, eller at en hund forstyrret gruppa. Funksjonen finner du i den nye fanen «Notater».

For *Premium-brukere vises disse notatene på grafene knyttet til grupperutiner.

Foto: Aktivitetsmåleren SenseHub versjon 4.3 notater for hendelser i ei gruppe

Slike hendelser kan også registreres i mobilappen. Notatene legges til i gruppeliste.

Foto: Aktivitetsmåleren SenseHub versjon 4.3 notater for hendelser i ei gruppe

Tilgjengelig i SenseHub Dairy og SenseHub Beef | Tilgjengelig på pc og mobilapp | Tilgjengelig i Starter, Avansert og Premium*

Hvilke dyr er inkludert i masseregistrering?

Når du registrerer en hendelse på mange dyr, vises nå nummeret på dyra som hendelsen gjelder i registreringsvinduet.

Dette kan være nyttig når du har valgt så mange dyr at du ikke ser alle avhukingene.

Foto: Aktivitetsmåleren SenseHub versjon 4.3 dyr inkludert i masseregistrering

Tilgjengelig i SenseHub Dairy og SenseHub Beef | Tilgjengelig på pc og mobilapp | Tilgjengelig i Starter, Avansert og Premium

Du kan gi brukere lesetilgang

Du kan gi veterinærer, inseminører, avls- og fôringsrådgivere og andre tilgang til å se informasjonen i SenseHub, men den eksterne brukeren kan ikke registrere noe. Dette er altså bare en lesetilgang.

Foto: Aktivitetsmåleren SenseHub versjon 4.3 lesetilgang til eksterne brukere

Dette kan også være en fin mulighet til å lære for eksempel praksiselever fra landbruksskoler hvordan systemet fungerer, uten at admin trenger å være redd for feilregistreringer.

Den eksterne brukeren kan kun bli lagt til av admin-brukeren av systemet.

Tilgjengelig i SenseHub Dairy og SenseHub Beef | Tilgjengelig på pc og mobilapp | Tilgjengelig i Starter, Avansert og Premium

Pdf-versjon

Denne pdf-en gir deg en samlet oversikt over de viktigste forbedringene i SenseHub versjon 4.3.