SenseHub fungerer like bra på kjøttfe som på melkekyr til tross for at kjøttfe er roligere under brunsten. I noen besetninger lønner det seg derfor å redusere grensen for brunstalarm (gjelder spesielt for Hereford).

Fra avlsokse til semin

En aktivitetsmåler er et godt alternativ for deg som ønsker å bytte ut avlsoksen med semin. SenseHub vil være nyttig for effektivt å oppnå avlsmessig framgang i besetningen.

Kontroll på kalvingsdato

I motsetning til bruk av avlsokse, gir inseminering en forventet kalvingsdato, som igjen gir mulighet for bedre oppfølging omkring kalving.

Fra 15 til 70 insemineringer i året

Anne Dieset og Ludvig Fjeld på Deset i Åmot syntes de brukte uforholdsmessig mye tid på å se etter brunstsignaler hos sine Hereford-kyr. Uten aktivitetsmåling ble 15 av 70 mordyr inseminert i året. Med SenseHub får de nå brunstvarsel i systemets app og er oppe i hele 65 insemineringer.

Her ser du Anne og Ludvigs historie

Nysgjerrig på SenseHub?

Kontakt Genos erfarne konsulenter for en aktivitetsmålings-prat!

OS ID er forhandler av SenseHub i Norge, og vi samarbeider med Geno om salg av systemet.

Takk til Geno som tidligere har skrevet teksten over for www.geno.no.