HHR 3000 Pro med kort antenne

Konstruert for å tåle krevende forhold i fjøset

Kort antenne egner seg best når du har mulighet til å komme tett på dyret.

HHR 3000 Pro kan lese både Combi E23® FDX-B øremerker for småfe og Combi E30® HDX øremerker for storfe og gris.

 • HHR 3000 Pro med kort antenne, uten Bluetooth: Art. nr. 1998
 • HHR 3000 Pro med kort antenne, med Bluetooth: Art. nr. 1995

Nøkkelfakta

 • Benytter Advanced Digital Decodingteknologi (ADD), noe som gir optimal lesing av transpondere av typen ISO 11784/11785 HDX (Combi E30® øremerker) og av typen FDX-B (Combi E23® øremerker)
 • Leseavstand for Combi E23®: 30 cm
 • Leseavstand for for Combi E30® Flagg og Combi E30®: 50 cm
 • Kan synkroniseres med stasjonære lesere
 • Kan brukes med utskiftbar kort eller lang antenne, samt panelantenne
 • Sikker avlesing med lyd- og lyssignal
 • Stort minne, kan lagre tusenvis av dyrenummer med tilleggsinformasjon
 • Batterikapasitet for mer enn en hel dag med registrering
 • Integrert med Led-Sau og Animalia

HHR 3000 Pro leveres med:

 • Utskiftbar kort eller lang antenne
 • USB og RS 232 grensesnitt
 • Brukerveiledning
 • Kombinert lade- og USB-kabel
 • Solid veske

Tilleggsutstyr

 • Kort eller lang antenne
 • Panelantenne
 • RS 232 kabelsett
 • Bluetooth (ved bruk av Bluetooth kan ikke RS 232-kommunikasjon benyttes)
 • Billader

Pris

 • HHR 3000 Pro med kort antenne, uten Bluetooth: kr 4950,- eks. mva.
 • HHR 3000 Pro med kort antenne, med Bluetooth: kr 5950,- eks. mva.

Bruk av leser sikrer kvaliteten på data og er svært tidsbesparende sammenlignet med manuell avlesing og registrering av dyrenummer. Du slipper møysommelig notering for hånd, og risikoen for feil blir mindre. På denne måten oppnår du rasjonell, effektiv og sikker registrering og håndtering av dyra, både på gården og på beite.

Robust håndholdt leser med god ytelse

HHR 3000 Pro ligger stødig i hånda og er god å jobbe med, også over lengre tid. Leseren er vanntett, tåler å bli skitten og kan rengjøres med en fuktig klut. Displayet har store taster og brukervennlige funksjoner. Et tydelig lys- og lydsignal angir at avlesning er registrert, og registreringa vises samtidig på skjermen. Den gode batterikapasiteten sikrer at du kan jobbe hele dagen uten å måtte lade batteriene.

Animalia og Led-Sau

HHR 3000 Pro er integrert mot Animalia og Led-Sau, slik at det blir enda lettere for deg å bruke opplysningene som registreres i leseren til rapportering. Datautveksling mellom leseren og Led-Sau gjøres ved et eget menyvalg i Led-Sau-programmet.

God ytelse og leseavstand

HHR 3000 Pro kan lese både Combi E23® FDX-B øremerker for småfe, Combi E30® Flagg HDX for storfe og Combi E30® HDX for gris. Leseavstand for Combi E23® 30 cm; for Combi E30® 50 cm. HHR 3000 Pro kan også leveres med panelantenne. Antenna kobles til leseren og plasseres i vekter, drivganger og lignende.

Bluetooth

Leseren kan også leveres med Bluetooth (mot et pristillegg på kr 1000,-). Med Bluetooth kan leseren kommunisere med for eksempel vekter og de fleste android smarttelefoner. NB: All kommunikasjon med pc gjøres gjennom USB-kabelen.

Håndholdte og stasjonære lesere

Vi samarbeider med det norske selskapet BioControl AS om lesere og leserutstyr. Håndholdte lesere får du kjøpt av OS ID®, mens vi formidler kontakt ved kjøp av stasjonære lesere.

Program for kommunikasjon mot Sauekontrollen

For å bruke “nye” Sauekontrollen, trenger du en ny versjon av leser-programmet HHR Animalia. HHR Animalia laster du ned her. NB: HHR Animalia må kjøres på pc (Windows 7 eller nyere); det kan ikke kjøres på Mac.

Utviklingen av elektroniske produkter har åpnet nye muligheter for kundene våre for elektronisk identifikasjon, datainnsamling og databehandling.

Sikrer sporbarhet og dokumentasjon i alle ledd i verdikjeden

Elektronisk merking er et nyttig hjelpemiddel ved fødsel, fôring og melking; ved veiing, kjøp, salg og forflytninger av dyr; ved veterinærbehandling og rapporteringer og ved slakting. Elektronisk identifikasjon sikrer kvaliteten på data og er svært tidsbesparende sammenlignet med manuell avlesing og registrering av dyrenummer.

Høyteknologiske elektroniske øremerker av internasjonal klasse

Våre egenutviklede elektroniske øremerker, CombiE®, er basert på RFID-teknologi. CombiE® består av flere produktgrupper, tilpasset forskjellige merkebehov og husdyrslag. Merkene er ICAR-godkjente, og dette innebærer at de tilfredsstiller internasjonale standarder for elektronisk merking av husdyr, ISO 11784 og ISO 11785. Det vil også si at de fungerer sammen med elektroniske vekter, avleserutstyr, mjølkeroboter, fôringsautomater, kalvedrikksautomater og andre installasjoner som følger standardene.

Trygg merking

CombiE® elektroniske merker utvikles og produseres av OS ID®. Combi er Europas mest brukte merkesystem for husdyr, og for produsenter og andre aktører i produksjonskjeden er Combi-merkene et kvalitetsbegrep. Øremerkene sikrer dyrets identitet fra fødsel til slakt og legger grunnlaget for sporbarhet og dokumentasjon i hele verdikjeden. CombiE® er godkjent som offisielle merker i Norge og mange andre land, i flere verdensdeler.

Sikkert låsesystem

CombiE® har en spesielt sterk lås. Det unike låseprinsippet er patentert og gjør gjenbruk umulig. Låsen inneholder ingen metalldeler og kan resirkuleres. Patent nr. 304771.

Optimal sitteevne

CombiE® lages i myk og fleksibel spesialplast som tåler store temperatursvingninger, sollys og ekstrem slitasje gjennom hele dyrets levetid. Materiale og form sikrer at merkene sitter best mulig.

Laserpreging

Tall og bokstaver brennes ned i plastmerket, er tydelige og godt lesbare. Pregingen varer hele dyrets levetid.

Enkel og dyrevennlig påsetting

CombiE® settes på med Combi Junior eller Combi Senior tang. Sårflaten gror raskt, og lukket merkespiss hindrer smitteoverføring.

Ultralydsveising

Som eneste produsent bruker vi ultralydsveising for å feste opp ferdigproduserte CombiE® øremerker. Hull- og tappdel sveises sammen i én strimmel, og merkene rives løs med et enkelt håndgrep. Metoden er miljø- og brukervennlig og gjør kartong og teip overflødig. Patent nr. 320230.

Størrelser

CombiE® øremerker leveres i tre varianter (Combi E23®, Combi E30® Flagg og Combi E30®, og dekker behovet for merking av storfe, småfe, gris og hjortedyr.

Farger

Combi E23® hulldel leveres i rødt, grønt, blått, gult, oransje, grått og rosa. Combi E30® Flagg hulldel og Combi E30® hulldel leveres i gult.