Slakterimerke, oransje, Norsk Pelssaulag

Norsk pelssaulag

Brukes til merking av sau for Norsk Pelssaulag

  • Vekt: 4,3 g
  • Lengde: 65 mm / Høyde 8 mm
  • Selges i poser à 25 stk.
  • Settes i med svart Combi Junior tang

Art. nr. 5833

  • Merket settes i med svart Combi Junior-tang  (NB: Den svarte plastbiten skal settes INN i tanga før påsetting av disse merkene)
  • Selges i poser à 25 stk.

Retur-, øko- og slakterimerker brukes til tilleggsmerking av enkelte kategorier småfe, slik at det blir enklere for slakteriet å sortere dyra. Det finnes egne merker for økologisk slakt (gult merke), returskinn (rødt), Norsk Pelssaulag (oransje), nisjeslakt (hvitt), returslakt (grønt) og villsaulam (blått).

Du bestiller disse merkene selv i nettbutikken vår, og du får merker og faktura direkte fra OS ID.

NB: Prima Jæren distribuerer fortsatt retur-, øko- og slakterimerker selv. Er du produsent hos dem, kontakter du slakteriet om slike merker.

Pris

Kr 4,30 per merke eks. mva.