Returmerke, grønt, for returslakt

For returslakt

Brukes til merking av småfe for returslakt.

Art. nr. 5832

  • Merket settes i med OS ID Combi Junior Green tang, eller svart combi junior tang. (NB: Den svarte plastbiten skal settes INN i tanga før påsetting av disse merkene)
  • Selges i poser à 25 stk.

Retur-, øko- og slakterimerker brukes til tilleggsmerking av enkelte kategorier småfe, slik at det blir enklere for slakteriet å sortere dyra. Det finnes egne merker for økologisk slakt (gult merke), returskinn (rødt), Norsk Pelssaulag (oransje), nisjeslakt (hvitt), returslakt (grønt) og villsaulam (blått).

Du bestiller disse merkene selv i nettbutikken vår, og du får merker og faktura direkte fra OS ID.

NB: Prima Jæren distribuerer fortsatt retur-, øko- og slakterimerker selv. Er du produsent hos dem, kontakter du slakteriet om slike merker.

Pris

Kr 4,50 per merke eks. mva.