OS ID TSU Tuber

For småfe og storfe

Unikt verktøy for innhenting og oppbevaring av vevsprøver

  • Hygieniske tuber for prøvetaking

Art.nr. 5966

  • Passer i standard laboratoriebrett
  • Hver tube er merket med en unik strekkode og et nummer for sikker identifisering, registrering og sporing
  • Enkle og raske å sette i pistolen for prøvetaking
  • Inneholder konserveringsvæske som sikrer trygg, lukket oppbevaring av prøven fram til laboratoriet

OS ID® TSU (Tissue Sampling Unit) er et unikt verktøy for innhenting og oppbevaring av vevsprøver til for eksempel DNA-analyse.

Analysen gir husdyreieren solid grunnlag for å ta gode beslutninger for eksempel når det gjelder utvelgelse av produksjonsdyr for avl.

Metoden, som egner seg best for storfe og andre drøvtyggere, er både effektiv og sikker og kan benyttes allerede fra dagen etter at dyret er født.

Enkelt og brukervennlig utstyr

OS ID® TSU er enkelt, sikkert og effektivt å bruke. Man kan lett samle fullgode prøver uten bistand fra fagfolk. Prøvene tas enkelt med en spesialpistol. Prøvene oppbevares i hygieniske tuber, og oppbevaringa passer i standard laboratoriebrett.

Produktfoto: OS ID TSU tuber i rack

Hver tube er merket med en unik strekkode og et nummer for sikker identifisering, registrering og sporing. Prøvetakingen etterlater kun et lite hull i øret. (Diameter på nåla er 3 mm.)

Produktfoto: OS ID TSU tube

Effektiv prøvetaking, trygg oppbevaring

Det er enkelt og raskt å sette tubene i pistolen og ta prøven. Vevsprøven havner automatisk i tuben med konserveringsvæske, som sikrer trygg bevaring fram til laboratoriet. Metoden er effektiv og hygienisk, uten mulighet for forurensning eller ødeleggelse av prøvene.

Prøvetaking og merking

OS ID® TSU kan også brukes i kombinasjon med pit tags og/eller visuelle merker (OS ID® TST). Merker og tuber kan leveres med identiske nummer.