Balanselodd til SenseHub (cSense) og Heatime halstranspondere

Til SenseHub og Heatime aktivitetsmålere for storfe

– Balanselodd for bruk sammen med cSense eller HRLDn halstransponder
– Monteres på halsrem, art.nr. TAG90094

Art.nr. TAG90060

Balanselodd for bruk sammen med cSense halstransponder for SenseHub, eller HR-LDn halstransponder for Heatime.

Balanseloddet monteres på halsrem, art.nr. TAG90094.

Pris

Kr 170,- per stk.