Merking av nyfødte dyr: Merker til dyr født i din besetning (førstegangs merking av kalver)

Importerte dyr: Merker til dyr du har overtatt fra et storfehold utenfor EØS

Erstatningsmerker: Erstatter tapte merker på dyr i din besetning.