Et erstatningsmerke skal ha samme produsentnummer/dyreholds-ID og individnummer som merket det erstatter.

Skal du ha erstatningsmerker til begge ører på samme dyr, velger du både “Ikke-elektronisk” og “Elektronisk”.

NB: Når du bruker denne lista, vil alle erstatningsmerkene du bestiller få samme fargekombinasjon. (Farge velger du på neste steg i bestillinga.) Skal du ha erstatningsmerker i flere fargekombinasjoner, må du legge merkene inn i flere runder. Skal du for eksempel ha hel-gule merker til fire dyr og hel-blå merker til to dyr, velger du først de numrene som skal ha gule merker. Etter å ha valgt farge, klikker du “Bestille flere produkter”. Da velger du de numrene som skal ha blå merker.

Det er valgfri farge på erstatningsmerker, unntatt den elektroniske merkedelen, som kun leveres i gult. Du må altså ikke bruke samme farge på erstatningsmerkene som på merkene som er tapt.