I 2020 kommer Mattilsynet med ny storfeidentifikator. Kalver født etter 1. januar 2020 skal ha øremerker med ny identifikator. Du bør derfor ikke bestille flere storfemerker enn du antar du vil få bruk for i løpet av 2019.

Du må derfor være à jour med registrering av «hendelser» i Husdyrregisteret før du bestiller nye merker.

Start på neste ledige nummer på serien du ønsker å bruke.

Det må gå ti år fra dyret er utrangert til samme individnummer kan tas i bruk på nytt.