Mattilsynet har tildelt alle storfeprodusenter en sju-sifret dyreholds-ID. Denne benyttes i øremerket til kalver født fra og med 1. januar 2020, i stedet for produsentnummer.

Det er ikke lenger mulig å bestille øremerker med produsentnummer for nyfødte kalver. Erstatningsmerker til eldre dyr skal som før ha produsentnummer.

NB: Fra 1. januar 2020 er det 5-sifret individnummer for storfe, der det første sifferet alltid er 0. Du fyller derfor inn kun de fire siste sifrene når du bestiller øremerker. Det innledende 0-sifferet er plassert bak dyreholds-ID på storfemerket, mens de fire siste sifrene står alene på nederste linje, som før.

Det må gå ti år fra dyret er utrangert til samme individnummer kan tas i bruk på nytt.