Slik setter du på springsele for vær

Springselen viser om væren har bedekket søya, og hvilke søyer. Her viser vi deg hvordan du setter på selen.