Slik bruker du leseren Allflex AWR250

Med den håndholdte leseren Allflex AWR250 får du utnyttet mange av mulighetene som ligger i elektronisk øremerking.  Allflex AWR250 kan lese både OS ID E24 FDX elektroniske øremerker for småfe og Combi E30 Pluss Flagg HDX elektroniske øremerker for storfe.