Slik bruker du leseren Allflex APR450

Med den håndholdte leseren Allflex APR450 får du utnyttet mange av mulighetene som ligger i elektronisk øremerking. Allflex APR450 kan lese både OS ID E24 FDX elektroniske øremerker og Combi E30 Pluss Flagg HDX elektroniske øremerker for storfe.