Slik bruker du FOKUS merkeplate

FOKUS merkeplate gjør det enkelt å identifisere dyr under gjeting, skille dyr under sanking og merke dyr som er med i prosjekter.