Sikkerhetsdatablad for Blåspray

Blåspray egner seg godt til behandling av sår, rifter og andre hudskader på husdyr, og anbefales til behandling av munnskurv på sau.

Her finner du sikkerhetsdatablad for Blåspray.