Sikkerhetsdatablad for Adopsjonsspray

Adopsjonssprayen har en nøytraliserende lukt som gjør at adoptivmoren lettere tar til seg fosterlammet.

Nedenfor finner du sikkerhetsdatablad for produktet.