SenseHub: Installasjons- og oppstartsguide ved integrasjon med Storfekjøttkontrollen

Denne korte og enkle guiden viser deg, steg for steg, hvordan kommer i gang med bruk av SenseHub når din SenseHub er koblet til Storfekjøttkontrollen.

Her lærer du blant annet hvordan du oppretter grupper av dyr og tildeler transpondere.