Norsk Sau og Geit: Film: Slik bruker du GS-merker for sau

Denne filmen viser hvordan du skal sette på GS-merker fra Norsk Sau og Geit / BioBank og samtidig hente ut vevsprøve fra dyrets øre. Vi viser også hvordan du registrerer, oppbevarer og sender inn ferdig vevsprøve. (GS = genomisk seleksjon).

Videoer
For å kunne spille av videoen er du nødt til å akseptere kategoriene 'Performance' og 'Targeting' i Cookie Preferences