Regler for øremerking av lama og oppdrettshjort

Se informasjon fra Mattilsynet: