Produktark Combi E30 Flagg HDX (pdf)

Combi E30 Flagg er et elektronisk øremerke for storfe. Kraftig signaloverføring gir økt leseavstand og gjør merket særlig godt egnet for automatisk avlesing når store dyr er i bevegelse.