Norsk Sau og Geit: Pdf: Slik bruker du GS-merker for sau

Denne pdf-en viser hvordan du skal sette på GS-merker fra Norsk Sau og Geit / BioBank og samtidig hente ut vevsprøve fra dyrets øre. Vi viser også hvordan du registrerer, oppbevarer og sender inn ferdig vevsprøve. (GS = genomisk seleksjon).