Bruksanvisning: Påsetting av Offisielt elektronisk GS-merke Stor (pdf)

NB: Dette produktet og denne bruksanvisningen gjelder bare utvalgte Aktive avlsbesetninger i Tyr, som et pilotprosjekt.

Pdf-en viser deg hvordan du skal sette på Offisielt elektronisk GS-merke Stor og samtidig hente ut vevsprøve fra dyrets øre. Vi viser også hvordan du registrerer, oppbevarer og sender inn ferdig vevsprøve. (GS = genomisk seleksjon).