Slik bruker du OS ID TSU

OS ID TSU (Tissue Sampling Unit) er et unikt verktøy for innhenting og oppbevaring av vevsprøver til for eksempel DNA-analyse.