Oversikt over alle OS-bjøller – størrelse og vekt

Med OS-bjøllene får du solide bjøller som høres langt. Bjøllene kan kombineres med KVIKK klaver, KVIKK slips og FOKUS merkeplater.