Slik bruker du øremerker for rein

Det er egne årgangskoder for merking av rein. Disse finner du i en egen pdf nedenfor.

I en annen pdf finner du en oversikt over  hvilke merkekombinasjoner som gir rabatt fra OS ID.