Noteringsliste

Noteringslista er et skjema som kan du notere opplysninger på under lamminga. Lammingskodene er oppdatert i forhold til Sauekontrollens koder.

Lista er lettest å bruke når den skrives ut i A3-format, men kan også benyttes i A4.