Lovdata: Forskrift om merking, registrering og rapportering av dyr (merkeforskriften)

Her finner du lenken til Forskrift om merking, registrering og rapportering av dyr, også kalt merkeforskriften.

Du finner også en lenke til Mattilsynets informasjon om regelverk for merking av produksjonsdyr.