Slik bruker du KVIKK slips

KVIKK slips gjør det enkelt å gjenkjenne dyr i utmark, også når ulla er lang. KVIKK slips er velegnet til fargemerking i beitelag og innad i besetningen. Her viser vi deg mulighetene KVIKK slips gir deg.