Gode øyremerkevaner – tips frå Nortura

Ein stor tidstjuv på slakteria til Nortura er å finne ut av kven som er eigar av slaktedyr når dei er feilmerka eller manglar merking.

Her finn du eksempel på typiske merkefeil som det tek tid for slakteriet å rette opp i, og forslag til tiltak du kan gjere – særleg for merking av sau.