Bruksanvisning for Lamb Tonic

Lamb Tonic er energirik føde for svake og for tidlig fødte lam.