Årets øremerker for rein 2023

Her finner du informasjon om hvilke årgangskoder og -farger som gjelder for øremerker for rein i 2023.