Video: 3 tips til påsetting av storfemerket Combi E30 Pluss Flagg

Riktig påsetting av øremerket er avgjørende både for merkets sitteevne og for dyrevelferden. Denne filmen viser deg hvordan du setter på det elektroniske storfemerket Combi E30 Pluss Flagg.

Videoer
For å kunne spille av videoen er du nødt til å akseptere kategoriene 'Performance' og 'Targeting' i Cookie Preferences