Vilken tång ska jag använda till mina öronmärken?

Till Combi 3000 öronmärke Stor, Små, Mini, Rund, E23 och Signal används svart Combi Junior tång med svart Combi Junior nål.

Till elektroniska märken Combi 3000 E30 Flagg och E30 Rund används svart Combi Junior tång med plastinsatsen urtagen.

Till öronmärket Micro används endast Micro tång.

Till TST/DNA öronmärken (öronmärken för vävnadsprov) används endast TST tång.

För mer information se vårat informationsblad Isättning av öronmärken