Vilka öronmärken ska jag använda för återtag av skinn och kött?

Det finns två märkestyper för återtag av skinn och kött, Micro och Combi Signal.

Micro Öronmärke

Återtag

 

 

 

 

 

Återtagsmärket sätts i örat som ett andra eller tredje märke innan djuret lämnas in för slakt.

Under Instruktioner i huvudmenyn finner du en manual för hur du beställer dins märken, klicka här för att komma dit direkt.

För beställning av återtagsmärken

via Nätbutiken, gå in under Övriga märken, välj märkestyp, välj färg och fyll i den text ditt slakteri behöver se på öronmärket.

På blankett för öronmärken till Får/Get, finns Signalmärken på baksidan av blanketten för återtag. Ange antal, kryssa i om det ska vara präglade eller blanka återtagsmärken. Vid präglade märken ange präglingstext vid sidan av texten.

Beställning på telefon, ange ditt SE nummer, märkestyp, färg och om det ska vara text eller blanka märken.

Kontrollera med ditt slakteri vilka uppgifter de behöver på märkena för återtag t ex medlemsnummer.

Observera! Man kan inte ha sitt SE nummer präglat på ett återtagsmärke, de röda räknas då som importerade djur och de gröna som reservmärken.