Måste djuren finnas i täckningsområdet hela tiden?

Nej, all data lagras i transpondern i upp till 24 timmar och data skickas till SenseHub-styrenheten var 20:e minut.

Controllern har ett stort täckningsområde (ca 200 x 500 meter) och kan därmed täcka både lador och närliggande betesområden, och eventuellt två lador om de ligger inom rimligt avstånd till varandra.

Om du behöver ett ännu större täckningsområde kan du ansluta en eller flera ytterligare antenner till controllern. Systemet är enkelt att installera; för alla. Controllern med inbyggd antenn kräver bara en kabel till din bredbandsrouter, så är systemet redo att användas.