Kan SenseHub användas utan ström och internet?

Systemet måste vara anslutet till internet för att skicka information till molnet för åtkomst utanför stallet, t.ex. i telefon eller surfplatta. Systemet däremot fungerar alltid oavsett internet. Med andra ord, skulle du sakna internet kan du ändå få informationen från systemet via den dator som sitter kopplad till samma router som controllern.