Hvordan vet jeg at Heatime er en lønnsom investering?

Heatime er arbeidsbesparende, bidrar til å finne riktig insemineringstidspunkt og reduserer samtidig antall omløp. Geno kan gjerne regne på lønnsomheten ved å gå gjennom fruktbarhetsstatus i den aktuelle besetningen.